För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
1 juli 2016

Kartläggning av marina resurser

Enheten Marin miljö och planering har beviljats tre miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten för projektet "Marin kartering av Hoburgs bank i Östersjön".

Hoburgs bank är ett naturskyddsområde (N 2000, BSPA, RI naturvård) strax söder om Gotland. Geologin och vattenrörelserna gör att havsbotten och fördelningen mellan växter- och djurarter i detta område är unikt i Östersjön.  

Syftet med projektet är att ta fram detaljerade kartunderlag för områdesskydd, havsplanering och arbete med grön infrastruktur i kust och hav.

EUs direktiv om Havsplanering och Habitatdirektivet, samt två Miljömål (Hav i balans samt levande kust och skärgård" och "Ett rikt djur- och växtliv") berörs av projektet. 

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn