För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Juli

 • Magnesit – viktig för både industri och miljö

  Magnesit används främst för att producera magnesiumoxid, ett eldfast material som är viktigt för industrin. Magnesit är ännu ett av ämnena i SGUs informationsserie om kritiska material.

  28 juli 2016

 • Grundvattennivåer i juli 2016

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan juni fortsatt att sjunka på de flesta håll i landet, vilket är normalt för årstiden. I de större magasinen är nivåerna överlag fortsatt mycket lägre än normalt i sydöstra Sverige.

  22 juli 2016

 • Livsviktigt fosfor

  Från fosfatmineral får vi ut fosfor, ett livsviktigt ämne för både växter och djur. Fosfatmineral är ett av ämnena i SGUs informationsserie om kritiska material.

  22 juli 2016

 • Beryllium i allt från raketmotorer till ädelstenar

  Beryllium ger extraordinära egenskaper till högpresterande legeringar som vi behöver i vårt moderna samhälle. Det är dock väldigt sällsynt. Beryllium är det senaste tillskottet i SGUs informationsserie om kritiska material.

  11 juli 2016

 • Havsfjäll, ovärderligt grundvatten och gamification

  Mer information behövs om havets geologi! Vad är priset för ett bra grundvattnet och ska myndigheter använda spel för att nå en yngre målgrupp? Det var några av frågorna på våra välbesökta seminarier ombord på Ocean Surveyor.

  7 juli 2016

 • Fortsatt höga halter av miljögifter på havsbotten

  Havsbottnarna utanför Sveriges kust bär på fortsatt höga halter av bekämpningsmedel som DDT och andra miljögifter i bottensedimenten – trots att många av gifterna förbjöds för mer än 40 år sedan.

  7 juli 2016

 • SGU bidrar till innovation inom 3D/4D-modellering

  Behovet av metaller och mineral ökar varje dag och för att möta samhällets växande efterfrågan behövs gruvor. Det finns en god kännedom om ytliga och grunda fyndigheter av metaller och mineral, men mycket finns fortfarande att lära om djupa fyndigheter.

  6 juli 2016

 • Nya öppna data från SGUs borrkärneskanningsprojekt

  Publiceringen omfattar data från ca 33 000 meter borrkärna, huvudsakligen från Bergslagen, men inkluderar också kärnor från andra delar av Sverige.

  6 juli 2016

 • Kartläggning av marina resurser

  Enheten Marin miljö och planering har beviljats tre miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten för projektet "Marin kartering av Hoburgs bank i Östersjön".

  1 juli 2016

 • Möt oss i Almedalen!

  Miljögifter i grundvatten, bostadsbyggande, gamification, blå tillväxt, skydd av havsområden och vattenförsörjning och klimat. Välkommen till vårt undersökningsfartyg Ocean Surveyor i Visby hamn.

  1 juli 2016

 • Stöd vid riskbedömning av dioxinförorenade områden

  SGU har tagit fram ett stöd i arbetet för riskbedömning av dioxinförorenade områden som bygger på erfarenheter och beskrivningar av tidigare fall.

  1 juli 2016