För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Arne Sundberg, SGU. Storgruvan, Öster Silvberg.

20 januari 2016

Malmer, industriella mineral och bergarter i Dalarnas län

SGU har gett ut en ny rapport i serien om Malmer, industriella mineral och bergarter i Sverige.

Malmer, industriella mineral och bergarter är basråvaror som det moderna samhället inte skulle klara sig utan. Med hänsyn till miljö och naturresurshushållning, är det vår förhoppning att denna sammanställ­ning ska bidra till utveckling och bättre användning av länets mineral- och bergartsförekomster.

Rapporten om malmer, industriella mineral och bergarter i Dalarnas län beskriver gruvor och brytningsförsök i länet. Sammanställningen omfattar drygt 4 000 besökta platser där någon form av brytningsverksamhet pågått eller fortfarande pågår. Dokumentationen innefattar allt från stora krossbergstäkter till små hål i skogen.

För att bättre åskådliggöra dokumentationen av bergshantering och tillhörande mineraltillgångar har en översiktlig berggrundsgeologisk länskarta med inlagda gruvor och brytningsställen sammanställts i skala 1:250 000. Geofysiska kartor och information om geofysiska egenskaper hos bergarterna finns också med. Rapporten innehåller berggrundskartor i skala 1:100 000 över malmrika områden och topografiska kartor i skala 1:10 000 över gruvområden. Det finns också äldre gruvkartor och ett stort antal foton.

Innehållet i rapporten speglar bergshanteringens utveckling inom länet från tidig medeltid till nutid.

Då innehållet är omfattande är rapporten uppdelad i tre delar och en separat karta. Alla öppnas i nytt fönster.

Malmer, industriella mineral och bergarter i Dalarnas län, Rapporter och meddelanden 139, Del 1

Malmer, industriella mineral och bergarter i Dalarnas län, Rapporter och meddelanden 139, Del 2

Malmer, industriella mineral och bergarter i Dalarnas län, Rapporter och meddelanden 139, Del 3

Malmer, industriella mineral och bergarter i Dalarnas län, Rapporter och meddelanden 139, karta

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson