Under besöket togs Näringsdepartementet med på en rundtur i SGUs kontor i Uppsala, där Mikael Damberg och hans medarbetare introducerades till SGUs arbete med grundvattenresurser och 3D-modellering, maringeologi och havsplanering samt arbetet för att öka kunskapen om geologi och samhällsnyttan av geologiska underlag. Näringsdepartementet fick också att ta del av SGUs underlag och kunskap om koldioxidlagring.

Mikael Damberg höll även en presentation över Sveriges näringslivs och innovationspolitik för SGUs personal, där han berättade om framtidens utmaningar och hur Sveriges kan bidra till en hållbar global utveckling.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg berättar om regeringens närings- och innovationspolitik inför SGUs personal. I förgrunden SGUs generaldirektör Lena Söderberg.