För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Leif Särnblad, SGU.

21 december 2016

Grundvattennivåer i december

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har stigit i större delen av landet förutom i norra Norrland. Där har nivåerna sjunkit, även om de fortsatt är höga. I övriga delar av landet är nivåerna antingen nära eller under det normala. I delar av Götaland och Svealand samt mellersta Norrland är de mycket under det normala.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan november stigit i Götaland, Svealand och södra Norrland. I sydöstra Götaland har nivåerna stigit med mellan 10 och 110 cm. I mellersta och norra Norrland är det på de flesta håll sjunkande nivåer sedan november, som mest med 40 cm.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen är nära de normala för årstiden på Öland och Gotland, längs Götalands östra kust samt i stora delar av Norrland. I övrigt uppvisar Götaland och Svealand i huvudsak nivåer under eller mycket under de normala. I mellersta Norrland dominerar också nivåer under eller mycket under de normala, medan delar av norra Norrland har nivåer över de normala.

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen är nära de normala för årstiden i de västra delarna av Götaland och Svealand samt i delar av norra Norrland. Längst i norr är nivåerna över de normala. I övriga delar av landet är nivåerna under eller mycket under de normala.

I delar av Götaland och Svealand finns fortfarande risk för problem med grundvattentillgången för hushåll med egen brunn.

Grundvattennivåer i december

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn