Undersökningarna sätter igång i början på vecka 35 med start i norra delarna. Mätningarna väntas ta tre till fyra veckor. Antalet dagar beror framförallt på väderförhållandena och kan därför komma att ändras under tiden. 

Metoden som ska användas, TEM, är ett helikopterburet geofysiskt system som mäter de olika jordlagrens och bergarternas utsträckning och deras egenskaper till ett djup av cirka 200 meter. Genom att analysera markens reaktion på elektromagnetiska vågor kan man med hjälp av tillgänglig geologisk information skapa en tredimensionell modell av jord, berg och grundvatten och på så sätt identifiera potentiella grundvattenförekomster. Förutsättningarna för att få fram bra resultat av TEM-mätningarna på Öland bedöms som mycket goda. 

Undersökningarna görs av SGU i syfte att öka kunskapen om grundvattenförhållandena och områden som kan vara av intresse för dricksvatten­försörjningen. Mätningarna finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och görs i samverkan med Borgholm Energi, Mörbylånga kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län.

Läs mer om mätningarna på SGUs webbplats

Karta över flygmätningar på Öland.