För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Magdalena Thorsbrink

27 april 2016

SGU kommenterar Dricksvattenutredningen

I Dricksvattenutredningen identifieras utmaningar i arbetet för en säker dricksvattenförsörjning samt förslag på åtgärder. SGU välkomnar utredningen som sätter fingret på en rad viktiga frågor inom SGUs kompetensområde.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tog igår, den 26 april 2016, emot slutbetänkandet i Dricksvattenutredningen, som tillsattes av regeringen 2013 för att gå igenom dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran. Utredningen har omfattat den allmänna dricksvattenförsörjningen, som kommunerna ansvarar för. Syftet har varit att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning i landet, och att vid behov föreslå lämpliga åtgärder. 

En trygg dricksvattenförsörjning

SGU välkomnar utredningen som sätter fingret på en rad viktiga frågor inom SGUs kompetensområde. En trygg, samordnad och långsiktig dricksvattenförsörjning ska vara en självklarhet, men här finns idag en rad utmaningar. I utredningen presenteras bland annat förslag som rör skydd av vattenförekomster och täkter, kontroll av råvatten samt behovet av ökad samverkan, samordning och styrning i arbetet med dricksvattenfrågor. Det påpekas också att ett förbättrat skydd av vårt vatten förutsätter utveckling av lämpliga planeringsunderlag på lokal och regional nivå. 

SGU anser, vilket man också kommit fram till i utredningen, att en god planering av mark och vattenresurser är en av de viktigaste grunddelarna i arbetet med att nå en trygg vattenförsörjning. I detta arbete krävs både ett övergripande regionalt perspektiv med ökad inriktning på mellankommunal samverkan och en långsiktighet i planeringen. Enligt utredningen behöver regionala vattenförsörjningsplaner tas fram av alla länsstyrelser, som stöd för bland annat kommunernas översiktsplanering, något som SGU arbetar aktivt för.

Klimatförändringarnas effekter på dricksvattenförsörjningen

SGU har som underlag till Dricksvattenutredningens andra delbetänkande tagit fram två rapporter under 2015, en som behandlar tidsmässiga variationer i befintliga tidsserier (SGU-rapport 2015:20) och en som redovisar förväntade förändringar tillföljd av klimatförändringarna (SGU-rapport 2015:19).

SGU-rapport 2015:20, Grundvattennivåns tidsmässiga variationer i morän och jämförelser
med klimatscenarier (nytt fönster)
SGU-rapport 2015:19, Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya klimatscenarier (nytt fönster)

Läs mer

På Regeringskansliets webbplats kan man läsa mer om Dricksvattenutredningens slutbetänkande och dess delbetänkanden.
Dricksvattenutredningens slutbetänkande (nytt fönster)
Delbetänkandet om Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning (nytt fönster)
Delbetänkandet om Material i kontakt med dricksvatten - myndighetsroller och ansvarsfrågor (nytt fönster)

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson