För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
25 april 2016

Grundvattennivåer i april 2016

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan mars stigit med 50–140 centimeter i västra Norrland, medan de i övriga delar av Norrland samt nordöstra Svealand har stigit med upp till 30 centimeter. I övriga delar av landet har nivåerna sjunkit med 5–20 centimeter.

Blekinge, Kalmar och Gotlands län samt östra Svealand har nivåer under eller mycket under de normala för årstiden. Övriga delar av landet har nivåer över eller nära de normala.

I stora delar av östra Svealand och Götaland kan det uppstå problem med grundvattentillgången för hushåll med egen brunn. Grundvatten i djupa bergborrade brunnar i kustområden kan få ökad salthalt i samband med låga nivåer.

För stora magasin längs östkusten från Blekinge till och med Västernorrland kan de låga nivåerna påverka den allmänna vattenförsörjningen.

Grundvattennivåer april 2016

 

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Frågor?

Vill du veta mer om hur vi arbetar med övervakning av grundvattennivåer? 

Då kan du nå oss på: grvnet@sgu.se

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn