Kungörelser

Beslut som Sveriges geologiska undersökning (SGU) fattar kan behöva delges till den som berörs. Om många är berörda av ärendet kan beslutet delges genom kungörelse.

SGU fattar ibland beslut som direkt eller indirekt berör Sveriges invånare, organisationer och företag. Vissa beslut måste delges den som berörs av ärendet. Om det är många som blir berörda kan delgivning ske genom så kallad kungörelsedelgivning. Det innebär att SGU meddelar att en handling finns tillgänglig en viss tid hos myndigheten. En beskrivning av handlingens huvudsakliga innehåll publiceras i post- och inrikes tidningar och ibland i ortstidningen.

 • Ny värdekedja för metall och mineral

  Den gröna omställningen till ett fossilfritt samhälle innebär ett ökat behov metaller och mineral samt ökade krav på en hållbar produktion – i alla led. Det innebär att den cirkulära ekonomin har en självklar plats i värdekedjan för produktion av metall och mineral. För att synliggöra de olika stegen i värdekedjan och flödena av material och restmaterial, har de geologiska undersökningarna i Sverige, Finland, Norge och Danmark tagit fram en reviderad värdekedja för metall och mineral.

  11 juli 2024

 • Kungörelse 11 juli

  11 juli 2024

 • Kungörelse och samrådsunderlag 5 juli

  5 juli 2024

 • Förstärkt kartläggning av berggrund och markens kemi

  Sedan maj månad kartlägger Sveriges geologiska undersökning (SGU) berggrunden i flera malmpotentiella områden från norr till söder. Inventering av malm och mineral och markgeokemisk kartering ingår i regeringsuppdraget om förstärkt kartering för att främja mineralutvinning och bidra till den gröna omställningen.

  4 juli 2024

 • SGU släpper tre rapporter med uppdaterade beskrivningar av grundvattnet i Norrbotten

  Sveriges geologiska undersökning (SGU)  har kartlagt och beskrivit tre grundvattenmagasin i Norrbottens län i tre rapporter som släpps nu. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

  1 juli 2024

 • Geopolitisk oro i världen präglar fortsatt metallpriserna under årets andra kvartal

  Metallpriserna april–juni präglades av tillfällig återhämtning i Kina. Geopolitisk oro sätter fortfarande spår i världsekonomin och behovet av metaller till teknologier för klimat- och energiomställningen påverkade prisbilden. Carolina Liljenstolpe, samhällsekonom på Sveriges geologiska undersökning (SGU), analyserar metallmarknaden.

  1 juli 2024

 • SGU efterfrågar inspel på nytt förslag om att säkra tillgång till dricksvatten av god kvalitet

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) vill ha synpunkter på de nya föreskrifterna inom grundvattenområdet. Syftet med de nya föreskrifterna är att de ska bidra till att framtidssäkra både kvaliteten på dricksvatten och dricksvattenförsörjningen i sig.

  28 juni 2024

 • Nu startar Mineraljakten – är du redo?

  Sök, finn, skicka in, vinn! I dag, den 27 juni, lanserar Sveriges geologiska undersökning (SGU) den folkliga och populära tävlingen Mineraljakten i ny tappning. Ta chansen att vara med i ett kunskapshöjande och spännande äventyr där du har möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen och samtidigt tävla om 150 000 kronor.

  27 juni 2024

 • Grundvattennivåerna i juni högre än de senaste åren

  För grundvattentillgången har vädret hittills i juni varit bra, då det inte har varit lika varmt och torrt som i maj. Det finns ändå risk för en ansträngd vattenförsörjning senare under sommaren i delar av landet.

  25 juni 2024

 • Förtroendet för SGU fortsätter att öka

  I dag, den 25 juni, presenterade Verian (tidigare Kantar Sifo) sin årliga undersökning kring svenska myndigheters anseende hos allmänheten. Förtroendet för Sveriges geologiska undersökning (SGU) fortsätter att öka. Med 57 poäng ökar anseendet jämfört med förra årets mätning och placerar SGU på tionde plats.

  25 juni 2024