För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

2022

  • Kungörelse 2022-07-11

    Vattenfall Vindkraft AB har ansökt om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln i svensk ekonomisk zon samt i svenskt territorialhav i Kattegatt inför detaljprojektering av en vindkraftpark benämnd Kattegatt Syd. Ansökan prövas av Sveriges geologiska undersökning (SGU).

    11 juli 2022

  • Kungörelse 2022-07-11

    Vattenfall Stora Middelgrund Vind AB har ansökt om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln i svensk ekonomisk zon samt i svenskt territorialhav i Kattegatt inför detaljprojektering av en vindkraftpark vid Stora Middelgrund. Ansökan prövas av Sveriges geologiska undersökning (SGU).

    11 juli 2022