För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
11 februari 2019

Kungörelse

Sveriges geologiska undersökning (SGU) beviljar tillstånd till sanduttag enligt kontinentalsockellagen.

SGU har den 11 februari 2019 gett Ängelholms kommun tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att inom allmänt vattenområde i Skälderviken, Helsingborgs och Höganäs kommuner, från havsbotten ta ut sammanlagt 75 000 m3 sand inom i beslutet angivet område (dnr 324-1685/2016). Tillståndet har tidsbegränsats och förenats med ett antal villkor. SGU har även godkänt den i ärendet ingivna miljökonsekvensbeskrivningen. 

Beslutet och övriga handlingar i ärendet finns tillgängliga på SGU, Villavägen 18, Uppsala, telefon 018-17 90 00.

Läs beslutet här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2019-02-11