Öppettider 2019

Växel, reception, vaktmästeri och diarium

Vardagar: 8.00–16.30 (maj–augusti 8.00–16.00)
18 och 30 april samt 1 november: 8.00–12.00
31 maj, 7 juni, 23 december, 27 december, 30 december: 8.30–11.30 
19 och 22 april, 1 maj, 30 maj, 6 juni, 21 juni, 24–26 och 31 december: stängt

Kundtjänst

Vardagar: 9.30–11.30 
19 och 22 april, 1 och 30–31 maj, 6–7 och 21 juni samt 23–31 december: stängt