Foto på berg bredvid en skateboardpark.

Foto: Claes Mellqvist, SGU.

Öppet seminarium för regeringsuppdraget Alternativa bindemedel till betong

Börjar: 12 december 2022 13:00

Slutar: 12 december 2022 14:30

Måndag den 12 december genomför SGU tillsammans med RISE och Naturvårdsverket ett öppet digitalt seminarium där vi presenterar och diskuterar våra första resultat med alla som är intresserade.

Syftet med seminariet är att dela med oss av den kunskap vi har sammanställt och att få möjlighet att ta del av deltagarnas kunskaper och erfarenheter.

Seminariet hålls i TEAMS. Anmälan sker via länk senast den 7 december.

Anmäl dig här.

Läs mer om regeringsuppdraget Alternativa bindemedel på vår webbplats.

Senast granskad 2022-11-22

Kontaktperson

  • Gry Møl Mortensen

    Telefon: 046-311773
    Ort: Lund
    Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering berg
    Skicka e-post