Ett ihopplock av bild och text för att illustrera eventet.

FN:s klassificering av naturresurser (UNFC)

Gruvor, grundvatten, avfall, spårbarhet, bergmaterial, förnybar energi och koldioxidlagring – alla ryms de i FN:s system för klassificering av naturresurser, UNFC. Systemet börjar få stort genomslag i EU och globalt och syftar till en effektiv hantering av de resurser vi är beroende av dagligen men även för att uppnå de globala målen och klara klimatomställningen.

Börjar: 6 september 2021 10:00

Slutar: 6 september 2021 15:30

Webbinariet ägde rum 10:00–15:30 måndagen den 6 september 2021.

Se webbinariet i efterhand (SGU:s Youtube-kanal)

Hållbar förvaltning av energi- och råvaruresurser i ett allt snabbare föränderligt globalt ekonomiskt landskap kräver en korrekt kartläggning av utbud, tillgänglighet och efterfrågan. UNFC är ett unikt system där resurser klassificeras utifrån tre grundläggande kriterier som återspeglar tekniska, miljö- och socioekonomiska faktorer samt kunskap om resursens dimensioner. UNFC har redan introducerats i många länder och av en del företag för en effektivare förvaltning och bättre förståelse av resurser för att främja miljömässig och samhällsekonomiskt effektiv utveckling av naturresurserna som ett led i att bidra till en hållbar utveckling.

Den här dagen ägnar vi åt att lära oss mer om hur klassificeringen fungerar. Internationella experter delar med sig av sina erfarenheter och vi får också möta svenska forskare och myndighetsföreträdare.

Samtliga föredrag hålls på engelska.


Agenda

Moderators; Erika Ingvald Head of Division, Mineral Information & Mining Industry Geological Survey of Sweden, Vice Chair, UNECE EGRM Bureau, Therese Bejgarn R&D strategist, Geological Survey of Sweden and Anna Otterhall, Vinnova.

Additional speakers are to be confirmed.

10:00: Welcome & Introduction.
Anneli Wirtén, Director General, Geological Survey of Sweden, and Peter Åslund, Head of division Industrial Technologies, VINNOVA.

A framework for international cooperation on Sustainable Resource Management: Transforming extractive industries and critical raw materials as drivers of the future green economy.
Scott Foster, Director, Sustainable Energy Division, UNECE.

The benefits and challenges of resource classification.
David MacDonald, Chair, UNECE ERGM.

The UNFC Toolkit. 
Harikrishnan Tulsidas, EGRM Technical Lead, UNECE Sustainable Energy Division.

10:55: Questions & Answers.

11:00: Short brake.

Resource classification in the context of circular economy: Case study review.
Andrea Winterstetter, Flemish Institute for Technological Research – VITO.

Applying UNFC to renewable energy projects and resources.
Jeremy Webb, Chair, REN WG.

Blockchain technology to improve transparency in the mining sector.
Nathan Williams, Minespider.

TraceMet – a national example of traceability in metallic mineral flow.
Erik Lindblom, IVL.

CIRCLA – tracing raw materials and value flow in the industry.
Malin Rosqvist, RISE.

12:00: Questions & Answers.

12:15: Lunch

13:05: Case and study reviews, intro.

Mineral specifications
Aaron Johnson, Co-Chair, Minerals WG UNECE ERGM.

UNFC application to sand and gravel resources in an Austrian pilot area.
Sebastian Pfleiderer, Geological Survey of Austria.

A practical example from industrial applications.
Håkan PihlNordkalk.

13:40: Questions & Answers.

UNFC Case study – REE, exploration prospects and secondary resources in Sweden.
Erika Ingvald, Vice chair UNECE ERGM Geological Survey of Sweden.

UNFC application to mining tailings project: Conventional and sustainable perspectives.
Rudolf Suppes, Project Engineer, CBM GmbH.

Screening and assessment of tailing mining projects in compliance with UNFC.
Soraya Heuss-Aßbichler, Professor, Ludwig-Maximilians-Universität München.

14:20: Questions & Answers.

14:30: Short brake.

UNFC for Underground injection and storage
Serge van Gessel, Chair UNFC – Injection Working Group/Geological Survey of the Netherlands.

Groundwater specifications.
Kevin Parks, Chair Groundwater WG UNECE ERGM.

Social and Environmental Considerations
Julian Hilton, Chairman of Aleff Group and UNECE Chair WG on delivering the UN Sustainable Development Goals.

15:10: Questions & Answers.

15:20: Summary.
Erika Ingvald and Therese Bejgarn, Geological Survey of Sweden and Anna Otterhall, Vinnova.


Webbinariet FN:s klassificering av naturresurser (UNFC) anordnas i samarbete med Vinnova.

Senast granskad 2021-06-24

Kontaktperson