För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Täkthandläggarutbildning

SGU och Naturvårdsverket planerar en utbildning om bergmaterial samt miljöfrågor kopplade till täktverksamhet, som riktar sig till täkthandläggare och tillsynspersonal.

Börjar: 4 oktober 2022 09:00

Slutar: 5 oktober 2022 13:00

Syftet med utbildningen är att få kännedom om bergmaterialens egenskaper, utbredning och användning i hållbart samhällsbyggande. Kursen tar även upp relaterade frågor som grundvattenpåverkan och torv som råvara samt frågor om grundvattenberoende ekosystem, artskydd och Natura 2000.

Utbildningen är en tvådagarsutbildning, där första dagen är teoretisk i SGU:s lokaler och andra dagen är praktiskt med besök till en täkt och eventuellt även till ett bergtekniskt laboratorium.

Utbildningen kommer att förläggas i Uppsala eller i Göteborg.

Pris: Självkostnadspris mellan 1500 kr och 2000 kr per person, beroende på antal deltagare. Kostnaden faktureras efter avslutad utbildning. I priset ingår lunch båda dagarna, fika samt transport till och från täkten.

Sista anmälningsdag är 20 september 2022.

Agenda

4 oktober, 9.00-16.00

 • Behov av bergmaterial i samhället, Thomas Eliasson och Paula Lindgren, SGU
 • Geologiska förutsättningar för utvinning bergmaterial, Thomas Eliasson och Paula Lindgren, SGU
 • Krav på bergets egenskaper, Thomas Eliasson och Paula Lindgren, SGU
 • Övning: Stenar i verkligheten, Thomas Eliasson och Paula Lindgren, SGU
 • Lunch
 • Film: Arbetsmiljö, Buller, Damm, SBMI
 • Grundvatten – resurs och hot, Björn Holgersson, SGU
 • Torv – som råvara, Gustaf Sohlenius, SGU
 • Grundvattenberoende ekosystem, artskydd och Natura 2000, Naturvårdsverket

5 oktober

 • 09.00: avresa med buss till en täkt
 • 13.00: tillbakaresa till Uppsala (eller Göteborg)

Välkommen!

För att anmäla dig till täkthandläggarutbildningen, klicka här (webropol.se, nytt fönster)

Senast granskad 2022-06-29