Vid foten av Sveriges Himalaya

I djupet på en mäktig bergskedja - 3D-modellering av berggrunden i ett område i sydöstra Värmland.

Berggrunden i sydvästra Sverige tillhör den så kallade svekonorvegiska orogenen, och fick sin nuvarande utformning och karaktär genom en kollision mellan två kontinentplattor för cirka en miljard år sedan. Kollisionen mellan de dåtida två kontinenterna har likheter med kollisionen mellan Indien och den eurasiatiska kontinenten, som har gett upphov till den mäktiga bergskedjan Himalaya. Den en miljard år gamla bergskedjan, av vilken sydvästra Sveriges berggrund utgör en del, är nu kraftigt nederoderad och berggrunden i sydvästra Sverige kan sägas motsvara ett djupt snitt i dagens Himalaya.

En översiktlig 3D-modellering av berggrunden i den östligaste delen av den nederoderade svekonorvegiska bergskedjan i området mellan Kristinehamn och Karlskoga i sydöstra Värmland har tagits fram. Modelleringen grundar sig i första hand på SGUs berggrundgeologiska och geofysiska information inom kartområdena Karlskoga NV, SV, NO och SO.

Modellen presenteras dels i en film som också kortfattat visar utvecklingen av berggrunden inom området, dels i en 3D-pdf, där lager kan tändas och släckas.

Filmen ligger på youtube
Vid foten av Sveriges Himalaya (på youtube, nytt fönster)

3D-pdf-modell Kristinehamn-Karlskoga (nytt fönster)

Tips för 3D-pdf

Om du har problem med att se 3D-pdf-modellen kan du prova följande:

 • Ladda ner pdf-filen till din dator – du kommer att få snabbare respons när du öppnar och manipulerar modellen.
 • Öppna pdf-filen genom att högerklicka på fil-ikonen med musen och välja ”Öppna med”
 • Öppna filen med Adobe Acrobat Reader (3D-pdf:en fungerar bättre med den än med Adobe Acrobat Standard eller mer avancerade versioner).

När du väl har öppnat modellen:

 • På toppmenyn, välj View-,  Show/Hide- , Navigation Panes-, Model Tree. Då ska du få ett modellträd i menyn på vänster sida, där du kan bestämma vilka objekt som ska vara synliga.
 • Om du avmarkerar det stora objektet ”Quartz_monzodiorite_to_granit_TIB” in modellträdet så ser du allt annat bättre.
 • Det enklaste sättet att manipulera modellen är att vänsterklicka på skärmen och dra med musen, på så sätt kan du rotera modellen.
 • Om du högerklickar kommer en lista med andra möjliga operationer upp.

 

Kontaktperson

 • Philip Curtis

  Telefon: 018-179063
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering berg
  Skicka e-post