Spridningsmönster för olika ämnen i morän.

Spridningsmönster för olika ämnen i morän.

Kartor och beskrivningar

På denna sida hittar du geokemiska kartor och beskrivningar från den geokemiska atlasen över Sverige.

Alla grundämnen visas i alfabetisk ordning enligt kemisk beteckning med respektive karta och beskrivning som länk. Länkarna är till PDF-dokument som öppnas i en ny flik.

 

Grundämne

Kemisk beteckning

Länk till karta

Länk till beskrivning

Silver Ag Karta Beskrivning
Aluminium Al Karta Beskrivning
Arsenik As Karta Beskrivning
Guld Au Karta Beskrivning
Bor B Karta Beskrivning
Barium Ba Karta Beskrivning
Beryllium Be Karta Beskrivning
Vismut Bi Karta Beskrivning
Kalcium Ca Karta Beskrivning
Kadmium Cd Karta Beskrivning
Cerium Ce Karta Beskrivning
Krom Cr Karta Beskrivning
Cesium Cs Karta Beskrivning
Koppar Cu Karta Beskrivning
Järn Fe Karta Beskrivning
Gallium Ga Karta Beskrivning
Germanium Ge Karta Beskrivning
Hafnium Hf Karta  
Kvicksilver Hg Karta Beskrivning
Kalium K Karta Beskrivning
Lantal La Karta Beskrivning
Litium Li Karta Beskrivning
Magnesium Mg Karta Beskrivning
Mangan Mn Karta Beskrivning
Molybden Mo Karta Beskrivning
Natrium Na Karta Beskrivning
Niob Nb Karta Beskrivning
Nickel Ni Karta Beskrivning
Fosfor P Karta Beskrivning
Bly Pb

Karta

Beskrivning
Platinum PGE

 

Beskrivning
Rodium-Palladium Rh-Pd

Karta (Rh)

Karta (Pd)

 
Ett logaritmiskt mått på surhet pH Karta Beskrivning
Rubidium Rb Karta Beskrivning
Rhenium Re Karta Beskrivning
Sällsynta jordartsmetaller REE Karta Beskrivning
Svavel S Karta Beskrivning
Antimon Sb Karta Beskrivning
Skandium Sc Karta Beskrivning
Selen Se Karta Beskrivning
Tenn Sn Karta Beskrivning
Strontium Sr Karta Beskrivning
Tantal Ta Karta Beskrivning
Tellur Te Karta Beskrivning
Torium Th Karta Beskrivning
Titan Ti Karta Beskrivning
Tallium Tl Karta Beskrivning
Uran U Karta Beskrivning
Vanadin V Karta Beskrivning
Volfram W Karta Beskrivning
Yttrium Y Karta Beskrivning
Zink Zn Karta Beskrivning

Senast granskad 2020-10-27