Spridningsmönster för olika ämnen i morän.

Spridningsmönster för olika ämnen i morän.

Data och tabeller

Nedan finns data och tabeller från den geokemiska atlasen över Sverige.

Data

Här kan du ladda ner atlasens morängeokemidata:

Data (CSV-fil)

Tabeller 

Tabell 1 (nytt fönster)

Statistiska resultat för kungsvattenlakad morän (<63 μm) analyserad med ICP-MS. Antal analyser: 2 578.

Tabell 2 (nytt fönster)

Beräknade percentiler (p10–p99), detektionsgräns (DL), aktuell kvantifieringsgräns (LOQa) för kungsvattenlakad morän (<63 μm) analyserad med ICP-MS. Antal analyser: 2 578.

Tabell 3 (nytt fönster)

Beräknade percentiler (p10–p99), detektionsgräns (DL), praktisk detektionsgräns (DL/2) för kungsvattenlakade prov från betesmark (<2 mm) analyserade med ICP-AES och ICP-MS. Antal prov: 179.

Tabell 4 (nytt fönster)

Spearmans rangkorrelationskoefficienter för elementkoncentrationer i kungsvattenlakad morän (<63 μm) analyserad med ICP-MS. Antal analyser: 2 578.

Tabell 5 (nytt fönster)

Jämförelse av medianvärden, p25, p75 och maximalt värde i åkermark (Ap) och betesmark (Gr) från Sverige (n=174 respektive n=179) och Europa (n=2 108 respektive n=2 023) med kungsvatten som extraktionsmetod. I tabellen finns även medianvärden från åkermark (Ap) med MMI® som extraktionsmetod.

Tabell 6 (nytt fönster)

Spearmans korrelationsmatris för de sällsynta jordartsmetallerna och skandium, yttrium, barium, beryllium, koppar, uran samt huvudelementen baserade på kungsvattenlakad morän (<63 μm) analyserad med ICP-MS. Antal analyser: 2 578.

 

Senast granskad 2018-10-31