Kartunderlag för klimatanpassning

Här har SGU samlat information om grundvattenbildning och grundvattentillgång idag såväl som i ett framtidsperspektiv. Kartunderlagen kan vara relevanta exempelvis för dig som jobbar med klimatanpassning eller är intresserad av modellerade uppskattningar av grundvattenbildning och magasinsvolym.

Kartorna som presenteras här är lämpade för nationell och regional planering. Upplösningen och tillförlitligheten i beräkningarna är dock inte tillräcklig för att använda materialet i ett lokalt sammanhang. 

Grundvattenbildning nuvarande klimat

Grundvattenbildning i förändrat klimat

Senast granskad 2018-01-17