För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Grundvattenbildning nuvarande klimat

Bildning av grundvatten är beroende nederbörds- och avdunstningsmönster som i sin tur påverkas av en mängd faktorer – exempelvis temperatur, växtlighet och markegenskaper. Nedan finner du kartor som återger modellerad grundvattenbildning i olika typjordar för normalår och torrår (återkomsttid 10 år). Modelleringarna avspeglar nuvarande klimat och är baserade på data för perioden 1962-2003.

Kartan återger modellerad grundvattenbildning (mm/år) för normalår. Beräkningarna är baserade på perioden 1962-2003. Referens: Rodhe, A., Lindström, G., Rosberg, J. & Pers, C., 2006: Grundvattenbildning i svenska typjordar – översiktlig beräkning med en vattenbalansmodell. Rapport serie A, nr 66, Institutionen för geovetenskaper, luft- och vattenlära, Uppsala universitet.

Läs rapporten: Grundvattenbildning i svenska typjordar – översiktlig beräkning med en vattenbalansmodell. Rapport serie A, nr 66, Institutionen för geovetenskaper, luft- och vattenlära, Uppsala universitet.

Kartan återger modellerad grundvattenbildning (mm/år) för olika jordarter vid torrår med en återkomsttid på 10 år. Beräkningarna är baserade på perioden 1962-2003. Referens: Rodhe, A., Lindström, G., Rosberg, J. & Pers, C., 2006: Grundvattenbildning i svenska typjordar – översiktlig beräkning med en vattenbalansmodell. Rapport serie A, nr 66, Institutionen för geovetenskaper, luft- och vattenlära, Uppsala universitet.

Läs rapporten Grundvattenbildning i svenska typjordar – översiktlig beräkning med en vattenbalansmodell. Rapport serie A, nr 66, Institutionen för geovetenskaper, luft- och vattenlära, Uppsala universitet.

Kartan återger variationskoefficienten för den modellerade årliga grundvattenbildningen under perioden 1962-2003. Variationskoefficienten är ett spridningsmått som motsvaras av standardavvikelsen för en dataserie men omräknad som en procentsats av normalvärdet (medelvärdet). För en normalfördelad dataserie hamnar 68% av utfallen inom en standardavvikelse från normalvärdet. Referens: Rodhe, A., Lindström, G., Rosberg, J. & Pers, C., 2006: Grundvattenbildning i svenska typjordar – översiktlig beräkning med en vattenbalansmodell. Rapport serie A, nr 66, Institutionen för geovetenskaper, luft- och vattenlära, Uppsala universitet.

Läs rapporten Grundvattenbildning i svenska typjordar – översiktlig beräkning med en vattenbalansmodell. Rapport serie A, nr 66, Institutionen för geovetenskaper, luft- och vattenlära, Uppsala universitet.

Kartan återger modellerad grundvattenbildning fördelat på olika årstider (mm/kvartal). Till skillnad från övriga valbara kartor tar beräkningsmodellen inte hänsyn till jordart. Beräkningarna är baserade på perioden 1961–1990. Referens: Omarbetat från Sanner, H. & Grahn, G., 1995: Effektiv nederbörd i Sverige – beräknad med HBV-modellen. Rapport framställd på uppdrag av SGU. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

 

Senast granskad 2018-01-17