Illustration: Romain Trystram

Illustration: Romain Trystram.

Romain Trystram

SAMHÄLLE

Vi människor har alltid nyttjat naturresurser på olika sätt och idag är vårt behov större än någonsin. Men hur kan vi på ett långsiktigt hållbart sätt använda berg, jord och vatten och se till att kommande generationer får ta över en värld i balans?

Utvinning och återvinning, import och export, energi- och resurssnålare produkter samt växande behov i en värld där välståndet ökar globalt sett. Det är några av pusselbitarna och utmaningarna i det hållbara samhället. För att säkra en bra framtid kommer det behövas många kompetenser. Under temat ”Samhälle” får du arbeta mer med de här frågorna och ta reda vilka kunskaper som krävs för att vi ska kunna ta bra beslut.

Nedan listas de övningar och de ämnen och kurser som täcks in i temat. Till varje övning finns en lärarhandledning som ligger under pedagogknappen i det högra hörnet på respektive övningssida.

Tema: Samhälle Årskurs 7-9 Gymnasiet
Samhällsplanering GEO, SHK GEO
Mineralnäringens betydelse GEO, KEMI GEO, NA, SHK
Industrisamhället växer fram HI, GEO, SHK GEO, SHK
Hållbart samhälle GEO, BIO, KEMI GEO, NA
Kritiska material KEMI KEMI, NA