Välkommen till Geologisk

En digital skolsatsning om samspelet mellan geologi, naturresurser, hållbarhet och samhällsplanering

Syftet med satsningen är att skapa en mer grundläggande förståelse för geologins betydelse och väcka intresse för att arbeta med frågor som rör olika aspekter av geologi – till exempel naturresurser, infrastruktur, grundvatten och miljö.

TRE TEMAN FÖR ÅRSKURS 7-9 OCH GYMNASIET
Geologisk består av tre teman med totalt 14 övningar inklusive vår tävling som pågår till december. Materialet övar förmågorna i svenska, samhällskunskap, biologi, kemi, teknik, geografi och naturkunskap. Varje övning innehåller olika elevaktiva uppgifter med koppling till framtidens arbete och studier.

Pedagogknapp

Tryck här om du är pedagog

FÖR PEDAGOGEN

Till varje övning har du en pedagogknapp till din hjälp som du hittar i övre högra hörnet. Här hittar du en genomgång av övningen, koppling till kurs- och läroplaner samt tips hur du använder det tillhörande materialet.

LÄS MER

FÖR SYV

Varje övning på Geologisk har material som kopplar till studie- och yrkesvägledning. Hur är det egentligen att arbeta med yrken kopplade till geologi? Geologi är väldigt mångsidigt och berör många yrken!

LÄS MER