Ann-Kristin Svedjeholm, SGU.

Blanketter

Här hittar du våra blanketter

Ansökan om undersökningstillstånd (pdf, nytt fönster)

Bilaga – mark och sakägare (pdf, nytt fönster)

Undersökningsarbeten, redovisning av resultat (pdf, nytt fönster)

Begäran om prövning av arbetsplan (pdf, nytt fönster)

Senast granskad 2020-08-10