15 januari 2024

Ledig tjänst - Administratör med ansvar för ekonomiadministration

På Bergsstaten arbetar 12 medarbetare varav majoriteten sitter på kontoret i Luleå. Gruppen består av många olika kompetenser och vi söker nu en driven administratör som kan bidra med ordning och reda samt ett proffsigt bemötande gentemot våra intressenter. Alla på Bergsstaten bidrar med sin kompetens och vi tar ett gemensamt ansvar för våra ärenden.

Som administratör med ansvar för ekonomiska frågor har du en viktig uppgift i att stötta handläggare och ledning i det dagliga arbetet.

Tillsammans med övriga administratörer registrerar du inkommande handlingar i vårt diarium, upprättar sändlistor, hanterar post och utskick, sköter utlämnande av handlingar samt informerar och ger service till allmänhet, myndigheter, intressenter, media och näringsliv. Ofta sker den första kontakten med myndigheten genom dig.

Du kommer också att ha ett särskilt ansvar för viss ekonomiadministration såsom att bevaka och registrera inbetalningar i ärenden, månadsvisa kontoavstämningar, ajourhållande av kundregister och framtagande av underlag till prognoser. Här krävs ett nära samarbete med både handläggarna på Bergsstaten och med ekonomifunktionen centralt på SGU.

Läs mer om tjänsten och ansök här (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-01-15