Bergsstatens redovisning startar på sidan 26.

Årsredovisning 2018