8 februari 2021

Beslut om markanvisning i Skellefteå kommun

Bergsstaten har den 4 februari 2021 beslutat att bevilja Björkdalsgruvan AB ansökan om markanvisning i Skellefteå kommun.

Bergsstaten har den 4 februari 2021 beslutat att bevilja Björkdalsgruvan AB ansökan om markanvisning till förmån för bearbetningskoncessionerna Häbbersfors K nr 1-7, Storheden K nr 1 och Nylund K nr 1, Skellefteå kommun (Dnr BS 23-117-2020).

Berörda fastighetsägare och övriga kända sakägare delges beslutet genom vanlig delgivning med delgivningskvitto.

Eventuella övriga som har rätt att överklaga beslutet delges genom denna kungörelse.

Dem som delges beslutet genom denna kungörelse kan överklaga beslutet senast den 11 mars 2021.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2021-02-08