18 maj 2020

Undersökningstillstånd Saxe nr 2, Smedjebackens kommun

Bergsstaten har den 29 april 2020 beslutat att bevilja Rolling Road Exploration Sweden AB undersökningstillstånd

Bergsstaten har den 29 april 2020 beslutat att bevilja Rolling Road Exploration Sweden AB undersökningstillstånd för området Saxe nr 2 i Smedjebackens kommun (Dnr BS 200-1243-2019).

Berörda fastighetsägare och andra sakägare delges beslutet på detta sätt.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 16 juni 2020.

Kopia av besluten med anvisning om hur man överklagar finns hos Bergsstaten samt på www.bergsstaten.se

Läs beslut, (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad: 2020-05-18

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn