• Undersökningstillstånd Gårdsjö nr 11

    Bergmästaren har den 5 september 2019 beviljat undersökningstillstånd för området Gårdsjö nr 11 i Bengtsfors kommun, Västra Götalands län

    11 september 2019