Kartvisare och diagram för beräknade nivåer

I denna kartvisare visas beräknade nivåer för ett rutnät i 4x4 km över hela Sverige. För stora magasin visas endast de områden där SGU bedömt att det finns stora magasin. För ett specifikt område och magasinstyp kan du ladda ned data eller visualisera fyllnadsgrad över tid i diagram. Alla data, inklusive historiska nivåer, uppdateras varje år i samband med kalenderårsskiftet.

Söker du efter uppmätta eller beräknade nivåer för en specifik mätstation hänvisar vi till:

Kartvisare och diagram för mätstationer

 

Så mäter SGU grundvattennivåer
Så beräknar SGU aktuella grundvattennivåer

Här finns SGU:s övriga kartvisare

Senast granskad 2023-08-09