Två personer klädda för fjällvandring. I bakgrunden syns fjäll. Foto.

Foto: Rolv Dahl/NGU.

GNIST – Geologiskt Arv i Naturbaserad Innovation för Skandinavisk Turism

Projektet GNIST syftade till att lyfta fram det geologiska arvet och dess potential för besöksnäringen i Dalarnas län och Innlandet fylke i Norge. Målet var även att öka kunskapen om det geologiska arvet inom samhällsplaneringen i dessa regioner.

Geologiska förutsättningar är en underutnyttjad resurs inom besöksnäringen, särskilt i natur- och kulturturism. Det geologiska arvet behöver även lyftas inom samhällsplaneringen. Genom projektet GNIST jobbade partners från Sverige och Norge med kunskapsuppbyggnad och kunskapsöverföring om geologiskt intressanta platser i Inre Skandinavien. Projektet pågick mellan 2020-2022 och målet var att:

  • Uppmärksamma geologiskt intressanta platser i en gränsöverskridande kartvisare.
  • Förmedla hur geologisk landskapskaraktär kan användas inom samhällsplanering och besöksnäring via tematiska kartor.
  • Skapa en plattform för nätverkande inom besöksnäring genom workshops.
  • Förmedla geologisk kunskap till besökare genom attraktiva och innovativa utställningar.
  • Sprida metoden framtagen i GEARS för att beskriva och dokumentera geologiska arv till samhällsplanerare via ett webbinarium.

Läs slutrapporten för projektet GNIST – Geologiskt Arv i Naturbaserad Innovation för  Skandinavisk Turism.

GNIST spellista på Youtube

I projektet togs det fram filmat material som är samlade i en spellista på Youtube. Bland annat får man följa med geologer som berättar om fyra geologiskt intressanta platser i Norge och Sverige.

Till spellistan på Youtube

imagerx4gs.png

Senast granskad 2023-04-20

Finansiärer:

Interregs logotyp.

Region Dalarnas logotyp.

Partners:

SGU, Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norske Parker, Länsstyrelsen Dalarna, Visit Dalarna och Rättviks kommun.

Digerbergskonglomerat.JPG

Foto: Linda Wickström/SGU

I juni 2021 har både SGU och NGU varit ute och dokumenterat geologiska platser (WP6). Vid Bössfallet i Ämån, norr om Siljansringen, kan man se den ibland spektakulära bergarten konglomerat. Det är en förstenad version av sediment som avsattes i vatten för 1,7 miljarder år sedan. Stora och mycket runda stenar ligger i en finkornigare mellanmassa. Foto: Linda Wickström, SGU.