För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Foto: Rolv Dahl/NGU.

GNIST – Geologiskt Arv i Naturbaserad Innovation för Skandinavisk Turism

Inom projektet GNIST vill vi lyfta fram det geologiska arvet i Inre Skandinavien och dess potential för besöksnäringen. Vi vill även öka kunskapen om det geologiska arvet inom samhällsplaneringen.

Geologiska förutsättningar är en underutnyttjad resurs inom besöksnäringen, särskilt i natur- och kulturturism. Det geologiska arvet behöver även lyftas inom samhällsplaneringen. Genom projektet GNIST jobbar partners från Sverige och Norge med kunskapsuppbyggnad och kunskapsöverföring om geologiskt intressanta platser i Inre Skandinavien. Projektet pågår mellan 2020-2022 och målet är att:

  • Uppmärksamma geologiskt intressanta platser i en gränsöverskridande kartvisare.
  • Förmedla hur geologisk landskapskaraktär kan användas inom samhällsplanering och besöksnäring via tematiska kartor.
  • Skapa en plattform för nätverkande inom besöksnäring genom workshops.
  • Förmedla geologisk kunskap till besökare genom attraktiva och innovativa utställningar.
  • Sprida metoden framtagen i GEARS för att beskriva och dokumentera geologiska arv till samhällsplanerare via ett webbinarium.

Arbetspaket och dess syften

WP1 Projektledning, driver projektet i mål.
WP2 Kommunikation, sprider kunskap om projektet.
WP3 Utvecklar metod för geologisk landskapskaraktär.
WP4 Harmoniserar och utvecklar geologiska databaser i Sverige och Norge.
WP5 Skapar en plattform för att registrera geologisk intressanta platser.
WP6 Dokumenterar det geologiska arvet med en gemensam metod.
WP7 Gör innovativa utställningar, kommunikations-kit och kartprodukter 

Senast granskad 2020-10-22

Finansiärer:

Partners:

SGU, Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norske Parker, Länsstyrelsen Dalarna, Visit Dalarna och Rättviks kommun.