Foto av en person som står framför en bergvägg.

Foto: Henrik Theodorsson, Platåbergens Geopark.

Geoturismworkshop 2023

Hur kan man berätta om geologi? Denna och andra frågor besvaras på geoturismworkshop den 27–28 april på Högskolan i Skövde. Workshopen vänder sig till dig som är guide eller som arbetar inom besöksnäringen eller med förmedling på annat sätt. Workshopen är ett samarrangemang mellan SGU och Platåbergens Unesco Globala Geopark.

Program torsdag

Kl. 12:00–13:00 Gemensam lunch. Frivillig och bekostas av deltagaren.

Kl. 13:00–17:00 Föredrag och gruppaktiviteter, följt av mingel.

13:00–13:20

Välkomna, inledning om SGU

Linda Wickström, statsgeolog på Sveriges geologiska undersökning

13:20–13:50

Att nå ut!

Erik Sturkell professor, institutionen för geovetenskaper Göteborgs universitet

13:50–13:55

Bensträckare

13:55–14:25

Att flytta berg – hur man förmedlar geologi

Sofia Tiger naturvägledare och föreståndare, naturum Fulufjället, Länsstyrelsen Dalarna

14:25–15:00

Övning interpretation – några stegstenar för att få besökaren till berget

15:00–15:15

Fika

15:15–15:45

Spelteknologi och kulturarv

Lars Vipsjö lektor i medier, estetik och berättande, Högskolan Skövde

15:45–16:45

Erfarenhetsutbyte och diskussioner

16:45–17:00

Sammanfattning av dagen

17:00–18:00

Mingel med ”Platåbergens smaker”, provsmakning av mat från platåbergen.

Program fredag

Kl. 08:00–12:30 Exkursion till Karlsfors på Billingens västra sida. Anna Bergengren, koordinator på Platåbergens Unesco Globala Geopark, guidar och berättar om platåbergen. Vi besöker Karlsfors gård och Silverfallet naturreservat. Avresa tillsammans från Skövde station eller så träffas vi där kl. 08:30. 

Anmäl dig här. Sista anmälningsdag är den 14 april.

Hitta till Högskolan i Skövde

Hus Portalen
Kanikegränd 3A
541 34 Skövde

Senast granskad 2023-02-08