Foto av en person som står framför en bergvägg.

Foto: Henrik Theodorsson, Platåbergens Geopark.

Geoturismworkshop 2023

Hur kan man berätta om geologi? Denna och andra frågor besvarades på geoturismworkshop den 27–28 april på Högskolan i Skövde. Workshopen vände sig till guider eller personer som arbetar inom besöksnäringen eller med förmedling på annat sätt. Workshopen var ett samarrangemang mellan SGU och Platåbergens Unesco Globala Geopark.

Program torsdag

Kl. 12:00–13:00 Gemensam lunch.

Kl. 13:00–17:00 Föredrag och gruppaktiviteter, följt av mingel.

13:00–13:20

Välkomna, inledning om SGU

Linda Wickström, statsgeolog på Sveriges geologiska undersökning

13:20–13:50

Att nå ut!

Erik Sturkell professor, institutionen för geovetenskaper Göteborgs universitet

13:50–13:55

Bensträckare

13:55–14:25

Att flytta berg – hur man förmedlar geologi

Sofia Tiger naturvägledare och föreståndare, naturum Fulufjället, Länsstyrelsen Dalarna

14:25–15:00

Övning interpretation – några stegstenar för att få besökaren till berget

15:00–15:15

Fika

15:15–15:45

Spelteknologi och kulturarv

Lars Vipsjö lektor i medier, estetik och berättande, Högskolan Skövde

15:45–16:45

Erfarenhetsutbyte och diskussioner

16:45–17:00

Sammanfattning av dagen

17:00–18:00

Mingel med ”Platåbergens smaker”, provsmakning av mat från platåbergen.

Program fredag

Kl. 08:00–12:30 Exkursion till Karlsfors på Billingens västra sida. Anna Bergengren, koordinator på Platåbergens Unesco Globala Geopark, guidade och berättade om platåbergen. Deltagarna besökte Karlsfors gård och Silverfallet naturreservat.  

Senast granskad 2023-02-08