Miljöövervaknings­data – metaller och organiska miljögifter i sediment

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är på uppdrag av Naturvårdsverket datavärd för data som insamlats inom nationell och regional miljöövervakning. En datavärds uppdrag är att leveranskontrollera och tillgängliggöra data. I uppdraget ingår också att ta fram vissa bearbetningar av data. 

Naturvårdsverket finansierar den nationella miljöövervakningen i Sverige, och äger de data som samlas in. Dessa får fritt användas om källan anges.

Den som publicerar miljöövervakningsdata hämtade från oss eller någon annan av miljöövervakningens datavärdar får gärna ange, dels vem som samlat in dessa data, dels att de tagits fram inom ramen för samordnad svensk miljöövervakning. Finansiär och huvudman för miljöövervakningen är Naturvårdverket. Här nedan visas en översikt över programområden, delprogram och undersökningar som detta datavärdskap omfattar samt länkar till bearbetade data. 

Data som Naturvårdsverket finansierar tillgängliggörs med CC0-licens och är därmed fria att använda, återanvända, distribuera och aggregera.

Datavärdskapet "Metaller och miljögifter i sediment" tar emot och visar data från både havs- och sjösediment.

Programområde: Kust och hav

Delprogram

Undersökning

Tidsperiod

Karta

Information

Dataserie

Kontakt

Nationella data sediment, trendövervakning Metaller och miljögifter i sediment Start 2003 Karta
Information
Data miljogifter.datavardskap@sgu.se
Regionala data sediment, trendövervakning Metaller och miljögifter i sediment Start 1970-talet Karta
Information
Data miljogifter.datavardskap@sgu.se

 

Dataformat, kvalitet och metoder

Information om hur du rapporterar till datavärdskapet, se sidan "Datavärdskap för miljögifter". För mer information om undersökningstyper och kvalitetssystem, se sidan "Metaller och organiska miljögifter i sediment".

Länk till "Datavärdskap för miljögifter".

Länk till "Metaller och organiska miljögifter i sediment".

 

Senast granskad 2020-11-12