En person står och pratar till en powerpoint-bild. Foto.

Foto: SGU.

Workshop 7-8 november 2019

Samverkan för innovation är ett nätverk som syftar till att hitta nya lösningar för ökad användning av andra efterbehandlingslösningar än schakt och deponering i Sverige. Som ett första steg har SGU tillsammans med Länsstyrelsen genomfört en workshop med kommunala huvudmän 7–8 november 2019.

Här kan du ladda ner presentationerna och se workshopens delar i efterhand:

Presentationer

Introduktion Jeanette Häggrot Naturvårdsverket

Presentation av nätverket - Pär Nilsson och Kristina Sjödin

Efterbehandlingstekniker för arsenikförorenade material - Jurate Kumpiene

Tekniklösningar för dioxinförorenade områden - Lisa Lundin

Loddby - Åtgärdsförberedande undersökningar

Inledning workshop

Resultat workshop

Senast granskad 2019-11-15