För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Utloppet från kvarndammen i Strömbergshyttan.

Foto: Jerry Forsberg, SGU

Strömsbergshyttans glasbruk

Under 2020 och 2021 genomförs en huvudstudie vid Strömbergshyttans före detta glasbruk i Lessebo kommun. Projektet genomförs med SGU som huvudman och finansieras med statliga bidragsmedel från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Strömbergshyttan är beläget mellan Hovmantorp och Lessebo i Kronobergs län, och är en del av det så kallade glasriket i Småland. I Strömbergshyttan har man tillverkat glas i cirka 100 år, inledningsvis under namnet Lindefors glasbruk som anlades 1876. Verksamheten lades ner 1979. Idag är Strömbergshyttan ett mindre samhälle med villor, flerbostadshus och ett antal mindre verksamheter som till exempel restaurang, café, vandrarhem och second hand-butik.

Verksamheten vid Strömsbergshyttan har, likt vid många andra glasbruk, medfört en föroreningsproblematik. Under åren 2006-2007 genomfördes översiktliga undersökningar, vilka visar på höga halter av i huvudsak bly och arsenik inom bruksområdet. De högsta halterna har påträffats i ett utfyllnadsområde som nyttjades som deponi när bruket var i drift. Utfyllnadsområdet är lokaliserat i direkt anslutning till den närbelägna Kvarnsjön söder om glasbruket.

Under 2020 och 2021 kommer en huvudstudie genomföras vid Strömbergshyttans glasbruk. SGU är huvudman för projektet som finansieras via statliga bidragsmedel. I projektgruppen ingår, förutom projektledare från SGU, representanter från Länsstyrelsen i Kronobergs län, Lessebo kommun samt konsulter upphandlade av SGU.

Senast granskad 2021-01-13

Kontaktperson

  • Jerry Forsberg

    Telefon: 046-311796
    Ort: Lund
    Avdelning: Mark och grundvatten - Renare mark och vatten
    Skicka e-post