Pilotförsök

Sommaren 2019 inleds pilotförsöket för muddring och avvattning av sediment i Ala Lombolo.

Teknik

Tekniken som ska testas i pilotförsöket kallas densitetsstyrd lågflödesmuddring. Det är en försiktig muddringsmetod som suger upp ytliga sediment från sjöns botten med ett fjärrstyrt mudderverk. Därefter ska sedimentslammet pumpas till stora säckar gjorda i ett textilmaterial, så kallade geotuber (avvattningssteg). Slammet blandas med en polymer som gör att metallerna flockas ihop och fastnar i geotuberna medan vatten rinner ut genom små hål i textilen. Under vintern fryser slammet i geotuberna och när det tinar igen frigörs ännu mer vatten. I pilotprojektet undersöks om hur länge slammet behöver ligga i geotuberna för att avvattnas tillräckligt mycket. Mängden vatten i slammet vill man reducera så långt som möjligt för att minska antalet transporter och minska vattenhalten inför kvittblivning av avfall vid fullskalesaneringen.

Tidsåtgång

Pilotprojektet beräknas pågå i 2–3 år.

Tidsplan

2019  
juni Stängsling av arbetsområdet
juni–augusti Förberedande markarbeten
augusti-september Muddring, avvattning av sediment
september–oktober Avvattning av sediment genom geotuber, vattenrening
2020  
april–augusti Ev. vattenrening vid snösmältning från geotuber

Plats

Pilotförsöket genomförs nedanför värmeverket mellan elljusspår och sjön Ala Lombolo. Muddringsområdet är inritad blå rektangel, arbetsområde för avvattning med geotuber och vattenrening är inritad med rosa linje.


Karta.


Senast granskad 2021-01-13