Produkten innehåller även information om lagerföljder. Uppgifterna gäller främst bergborrade brunnar och utgörs av de uppgifter som brunnsborrare sedan 1976 enligt lag skickar in till SGU.

Informationen används flitigt, både som praktisk upplysning till allmänhet och brunnsborrare, och för forskningsändamål, t.ex. statistiska bearbetningar.

Produktbeskrivning för Brunnar (nytt fönster)

Informationen finns även tillgänglig som kartvisare