För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Geofysiska markmätningar, tyngdkraft interpolerad (översiktlig), geofysiska data

Datamängden "Geofysiska markmätningar, tyngdkraft interpolerad (översiktlig)" innehåller griddata som åskådliggör de variationer som finns i Sveriges tyngdkraftsfält.

Genom mätningar av tyngdkraften kan man kartlägga variationer i massfördelningen i jordskorpan. Dessa variationer beror på skillnader i berggrundens sammansättning.

Datamängden "Geofysiska markmätningar, tyngdkraft interpolerad (översiktlig)" innehåller griddata som åskådliggör de variationer som finns i Sveriges tyngdkraftsfält, uttryckt som Bougueranomali. Från punktvisa mätningar av tyngdkraften i hela Sverige har Bougueranomalier (mGal) beräknats i referensfältet RG82. Dessa har sedan griddats med cellstorleken 500m x 500m och utifrån den har konturlinjer genererats med 1 mGal ekvidistans. Från gridden har koordinatsatta Bougueranomalier extraherats med samma punktavstånd motsvarande griddens cellstorlek till en csv fil.

Produktbeskrivning för "Geofysiska markmätningar, tyngdkraft interpolerad (översiktlig)" (nytt fönster)

Senast granskad 2017-12-13