Tolkningen innehåller information om till exempel djup till berg, jordart, torr eller vattenmättad jordart, djup till grundvattenyta och sprickzoner i berg. Information om den seismiska hastigheten i de olika materialen/objekten kan också ingå.

Produktbeskrivning för "Geofysiska markmätningar, seismik" (nytt fönster)