Geofysiska flygmätningar, magnetfält (detaljerad) innehåller uppmätta variationer i det magnetiska totalfältet före och efter subtraktion av det geomagnetiska referensfältet (DGRF 1965.0). Mätningarna är gjorda från flygplan på låg höjd från 1960 och framåt. Filen innehåller värdet för enskild mätpunkt. Mätpunktsavståndet varierar beroende på var och när data samlats in.

Produktbeskrivning för Geofysiska flygmätningar, magnetfält (detaljerad) (nytt fönster)