För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Mineralrättigheter

Mineralrättigheter är ett utdrag ur Bergsstatens mineralregister. Här kan du se ansökta och beviljade bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd.

Information om tillståndets identitetsnummer, namn på tillståndet, ägare till tillståndet samt giltighetstiden finns också tillgänglig. För Bergsstaten utgör informationen ett arbetsverktyg, bland annat för att kontrollera att ett nytt undersökningstillstånd aldrig beviljas på en yta som redan är upptagen. För myndigheter och kommuner används informationen i frågor som rör exempelvis markanvändning och fysisk planering. För bolag är uppgifter om gällande tillstånd och historik intressant om de vill ta del av äldre data. 

Den information som finns i registret är:

• ansökta, beviljade och förfallna undersökningstillstånd

• undersökningstillstånd under så kallade förbudsår

• ansökta och beviljade bearbetningskoncessioner

• beviljade torvkoncessioner

• markanvisningar (mark anvisad för gruvdrift)

• innehavare av tillståndet

• tillståndets namn och identitetsnummer

• valt förstahandsmineral

• giltighetstid

Informationen uppdateras vanligtvis en gång per månad. Under perioden 2 juni till 1 oktober 2021 pausas dock servicen med exporter av data ur systemet. En lösning för att tillhandahålla exporter i shape-format på motsvarande sätt som tidigare är under utveckling. Vi beklagar detta glapp i vår service av mineralrättsdata, vår ambition är att leveranserna ska återupptas från 1 oktober 2021.

Beställning av data görs via Bergsstaten, mineinspect@bergsstaten.se.

Relaterade tjänster

Visningstjänst Mineralrättigheter

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service) och vi använder dem själva i vår karttjänst Kartvisaren.

Du kan använda tjänsterna för att titta på och ställa frågor mot data, dock inte för analyser eller utsökningar i data. Du kan inte använda tjänsterna för att titta på kartor direkt i din webbläsare utan behöver någon form av programvara för detta (se mer information under Tekniskt ramverk och standard).

De tjänster som SGU erbjuder som WMS följer specifikationen för OGC WMS version 1.3.0. Tjänsterna stöder SWEREF99-TM och alla varianter av SWEREF99 dd mm-zonerna.

Tekniskt ramverk och standard

Våra visningstjänster baseras på det standardiserade anropsgränssnittet Web Map Service (WMS) framtaget av OGC, The Open Geospatial Consortium. WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

Visningstjänsterna är av karaktären fråga-svar, där användarens system skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat. Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag (WMS-lager), geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av WMS-tjänster finns många program. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, exempelvis uDig och QGIS.

https://resource.sgu.se/service/wms/130/mrr

Senast granskad 2021-09-10

Kontakta SGUs kundtjänst