För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Bergkvalitet, tekniska analyser

Det huvudsakliga ändamålet med Bergkvalitet, tekniska analyser är att underlätta en utvärdering av det bästa användningsområdet för olika bergarter, som till exempel ballast för väg, järnväg och betong.

Analyserna innehåller lägesuppgifter och analysresultat för prover tagna på berghällar. Provresultaten kan med fördel användas av såväl prospektörer som planerare, för att få närmare information om var bra respektive dåligt bergmaterial för ballastproduktion finns.

I huvudsak har tekniska analyser utförts på berggrund i Sveriges tätortsregioner.

Produktbeskrivning för Bergkvalitet, tekniska analyser (nytt fönster)

Kontakta SGUs kundtjänst