För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Berggrund 1:50 000-1:250 000

Berggrund 1:50 000–1:250 000 är en tvådimensionell modell av berggrundens överyta, som beskriver viktiga egenskaper hos identifierade geologiska enheter, deras geometri, det material som bygger upp enheterna och geologiska händelser som de genomgått.

Informationen kan användas som ett underlag för analyser i samband med prospektering, översiktsplanering av byggen och anläggningar, geotermisk energiutvinning, arbete med olika frågor inom miljöområdet, forskning och utbildning.

Kartan bygger på geologiska fältobservationer i kombination med tolkning av analysresultat och geofysiska data. Det finns också information om berggrundens strukturer och egenskaper.

Produktbeskrivning för Berggrund 1:50 000-1:250 000 (nytt fönster)

Visningstjänst

Visningstjänsterna riktar sig till dig som vill använda vår information som färdiga bilder i dina egna system eller applikationer. Tjänsterna är uppsatta i WMS-format (Web Map Service) och vi använder dem själva i vår karttjänst Kartvisaren.

https://resource.sgu.se/service/wms/130/berggrund-50-250-tusen

Produktbeskrivning för Berggrund (wms) 1:50 000 – 1:250 000 (nytt fönster)

Senast granskad 2021-06-30