Du kan använda tjänsterna för att titta på och ställa frågor mot data, dock inte för analyser eller utsökningar i data. Du kan inte använda tjänsterna för att titta på kartor direkt i din webbläsare utan behöver någon form av programvara för detta (se mer information under Tekniskt ramverk och standard).

De tjänster som SGU erbjuder som WMS följer specifikationen för OGC WMS version 1.3.0. Tjänsterna stöder SWEREF99-TM och alla varianter av SWEREF99 dd mm-zonerna.

Tekniskt ramverk och standard

Våra visningstjänster baseras på det standardiserade anropsgränssnittet Web Map Service (WMS) framtaget av OGC, The Open Geospatial Consortium. WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

Visningstjänsterna är av karaktären fråga-svar, där användarens system skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat. Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag (WMS-lager), geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av WMS-tjänster finns många program. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, exempelvis uDig och QGIS.

Visningstjänster för berggrund, malm och mineral

Ballast

http://resource.sgu.se/data/service/wms/130/ballast

Produktbeskrivning för Ballast (nytt fönster)

Bergets ålder, isotopanalyser

http://resource.sgu.se/service/wms/130/alder

Berggrund 1:1 miljon

http://resource.sgu.se/service/wms/130/berggrund_1M

Borrkärnor

http://resource.sgu.se/service/wms/130/borrkarnor

Malmer

http://resource.sgu.se/service/wms/130/malmer

Mineralresurser

http://resource.sgu.se/service/wms/130/mineralresurser

Mineralrättigheter

http://resource.sgu.se/service/wms/130/mrr

Riksintressen, mineral

http://resource.sgu.se/service/wms/130/riksintressen-mineral

Visningstjänster för grundvatten, brunnar och miljöövervakning av grundvatten

Brunnar

http://resource.sgu.se/service/wms/130/brunnar

Produktbeskrivning för Brunnar (nytt fönster)

Grundvatten 1:1 miljon

http://resource.sgu.se/service/wms/130/grundvatten

Produktbeskrivning för Grundvatten 1:1 miljon (nytt fönster)

Grundvattnets sårbarhet

http://resource.sgu.se/service/wms/130/sarbarhet-grundvatten

Produktbeskrivning för Grundvattnets sårbarhet (nytt fönster)

Miljöövervakning, grundvattenkemi

http://resource.sgu.se/service/wms/130/miljoovervakning_grundvatten

Källor

http://resource.sgu.se/service/wms/130/kallor

Visningstjänster för  geofysik

Geofysiska markmätningar, prospekteringsområden

http://resource.sgu.se/service/wms/130/markgeofysik

Geofysiska flygmätningar, gammastrålning uran

http://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-gammastralning-uran

Geofysiska flygmätningar, gammastrålning kalium

http://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-gammastralning-kalium

Geofysiska flygmätningar, magnetfält

http://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-magnet

Geofysiska flygmätningar, gammastrålning torium

http://resource.sgu.se/service/wms/130/flyggeofysik-gammastralning-torium

Geofysiska markmätningar, tyngdkraft

http://resource.sgu.se/service/wms/130/markgeofysik-tyngdkraft

Visningstjänster för geokemi

Biogeokemi, koppar

http://resource.sgu.se/service/wms/130/biogeokemi_cu

Markgeokemi, koppar

http://resource.sgu.se/service/wms/130/markgeokemi

Visningstjänster för jordarter

Fastmark

http://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-25-100-tusen-fastmark

Produktbeskrivning för Fastmark (nytt fönster)

Förutsättningar för skred i finkornig jordart

http://resource.sgu.se/service/wms/130/forutsattning-skred-finkornig-jordart

Produktbeskrivning för Förutsättningar för skred i finkornig jordart (nytt fönster)

Genomsläpplighet

http://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-25-100-tusen-genomslapplighet

Produktbeskrivning för Genomsläpplighet (nytt fönster)

Historiska strandlinjer

http://resource.sgu.se/service/wms/130/historiska-strandlinjer

Produktbeskrivning för Historiska strandlinjer (nytt fönster)

Jordarter 1:25 000–1:100 000

http://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-25-100-tusen

Produktbeskrivning för Jordarter 1:25 000-1:100 000 (nytt fönster)

Jordarter 1:200 000, Västernorrland

http://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-vasternorrland-200-tusen

Produktbeskrivning för Jordarter 1:200 000, Västernorrland (nytt fönster)

Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige

http://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-norra-sverige-250-tusen

Produktbeskrivning för Jordarter 1:250 000, Nordligaste Sverige (nytt fönster)

Jordarter 1:750 000, Mittnorden

http://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-mittnorden-750-tusen

Produktbeskrivning för Jordarter 1:750 000, Mittnorden (nytt fönster)

Jordarter 1:1 miljon

http://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-1-miljon

Produktbeskrivning för Jordarter 1:1 miljon (nytt fönster)

Jordskred och raviner

http://resource.sgu.se/service/wms/130/jordskred-raviner

Stranderosion, kust

http://resource.sgu.se/service/wms/130/stranderosion-kust

Produktbeskrivning för Stranderosion, kust (nytt fönster)

Stränders jordart och eroderbarhet

http://resource.sgu.se/service/wms/130/strand-jordart-eroderbarhet

Produktbeskrivning för Stränders jordart och eroderbarhet (nytt fönster)

Visningstjänster för maringeologi

Marina sedimentprov

http://resource.sgu.se/service/wms/130/marina-sedimentprov

Produktbeskrivning för Marina sedimentprov (nytt fönster)

Maringeologi 1:25 000

http://resource.sgu.se/service/wms/130/maringeologi-25-tusen

Produktbeskrivning för Maringeologi 1:25 000 (nytt fönster)

Maringeologi 1:100 000

http://resource.sgu.se/service/wms/130/maringeologi-100-tusen

Produktbeskrivning för Maringeologi 1:100 000 (nytt fönster)

Maringeologi 1:500 000

http://resource.sgu.se/service/wms/130/maringeologi-500-tusen

Produktbeskrivning för Maringeologi 1:500 000 (nytt fönster)

Maringeologi: metaller, näringsämnen och organiska miljögifter

http://resource.sgu.se/service/wms/130/maringeologi-metaller-organiska-fororeningar

Produktbeskrivning för Maringeologi: metaller, näringsämnen och organiska miljögifter (nytt fönster)

Miljöövervakning, havs- och sjösediment

http://resource.sgu.se/service/wms/130/miljoovervakning_sediment