För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Fiberhaltiga sediment, öppna data

Fiberhaltiga sediment innehåller uppgifter om utbredning av fiberhaltiga sediment inom utvalda områden av svenska kust- och sjöbottnar.

Fiberhaltiga sediment innehåller antropogent/industriellt bearbetade träfibrer, framför allt massafibrer för pappers- eller boardtillverkning. Dessa material innehåller vanligtvis stora mängder metaller och organiska föroreningar som kan vara ett problem för organismer i hav och sjöar.

Karteringen har resulterat i ytor som är uppdelade i fem olika klasser, fiberbank, fiberrikt sediment, trä- och barkflis, fyllning samt fiberfattigt eller fiberfritt område. 

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta. En fördefinierad datamängd finns nedladdningsbar som databas i formatet Geopackage. 

Beskrivning av Fiberhaltiga sediment (nytt fönster) 

Ladda ned data som GeoPackage 

https://resource.sgu.se/oppnadata/data/marin/fibersediment/fiberhaltiga_sediment.gpkg 

Håll dig uppdaterad om förändringar i data 

Atomflöde för uppdateringar om Fiberhaltiga sediment (nytt fönster)

Senast granskad 2018-08-29

Kontakt

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.
JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)