För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Månadskarta över grundvatten­situationen, öppna data

Bedömningen av månadens grundvattensituation tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet.

Kartan utgår från ett urval av de 330 observationsrör i SGU:s grundvattennät där nivån mäts två gånger per månad, det datum som redovisas i attributet date är satt till den 15 varje månad men redovisningen gäller ett medelförhållandena under månaden. 

Kartan baseras, med några få undantag, på relativa nivåer mätta i små magasin i morän eller utanför de större sand- och grusavlagringarna. Denna redovisning är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Redovisning för stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin.

Data levereras under licensformen CC4.0, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av Månadskarta över grundvattensituationen (nytt fönster)

Ladda ned data

Datamängden är uppdelad i två delmängder - grundvattensituationen i små magasin och grundvattensituationen i stora magasin.

Data laddar du ned med hjälp av en av nedanstående webbadresser. Kopiera adressen för stora eller små magasin och klistra in den i din webbläsare. Parenteserna byter du ut mot faktiska värden, baserat på det urval du vill göra. Urvalet kan göras baserat på årtal, månad och leveransformat (json, png, jpg eller gif).

Ytor med medelnivåer för små magasin för det valda året och månaden

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattensituationen/smamagasin/{år}/{manad}?format={json},{png},{jpg},{gif}

Ytor med medelnivåer för stora magasin för det valda året och månaden

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattensituationen/storamagasin/{år}/{manad}?format={json},{png},{jpg},{gif}

Exempel på hur du laddar ned data

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ned data för små magasin för oktober månad år 2014. 

https://resource.sgu.se/oppnadata/grundvatten/api/grundvattensituationen/smamagasin/2014/10= jpg

Teckenförklaring till kartbilderna

Teckenförklaring till grundvattensituationen i små magasin som PNG

Teckenförklaring till grundvattensituationen i stora magasin som PNG

Senast granskad 2020-11-26

Kontakta oss

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.
JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)