Källor kan ha stor betydelse för specifika biotoper och har i många fall en stor kulturhistorisk betydelse. Informationen kan bland annat användas för att välja ut provtagningspunkter för kemisk karakterisering av grundvatten eller för miljöövervakning.

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta.

Beskrivning av Källor( pdf, nytt fönster)

Ladda hem data

Ladda ned data från Källor (csv, nytt fönster)

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om  Källor (nytt fönster)