För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Grundvattentillgång i små magasin, öppna data

Grundvattentillgång i små magasin visar en beräkning av grundvattentillgång för vattenförsörjning i Sverige med fokus på små grundvattenmagasin.

Beräkningen baseras på ett antal antaganden och ett relativt översiktligt grundmaterial och är därmed förknippade med osäkerheter. Sveriges geologiska undersökning, SGU anser att den presenterade beräknade grundvattentillgången kan vara relevant och användbar för översiktlig riskbedömning och planering avseende vattenuttag från små grundvattenmagasin. Däremot bedömer SGU att resultaten generellt inte är tillräckligt precisa och detaljerade för att bedöma vattentillgång och risk för vattenbrist för enskilda fastigheter.

 

Grundvattentillgång i små magasin omfattar en rikstäckande beräkning och resultatet presenteras i enheten l/dygn/ha i ett raster med cellstorlek på 100x100 m.

 

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta. En fördefinierad datamängd finns nedladdningsbar som raster i tiff-format.

 

Beskrivning av Grundvattentillgång i små magasin (nytt fönster)

 

Ladda ned data (.zip)

https://resource.sgu.se/data/oppnadata/grundvatten/grundvattentillgang/grundvattentillgang.zip

 

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om Grundvattentillgång i små magasin (nytt fönster)

Senast granskad 2021-02-10