Informationen kan exempelvis användas vid vattenplanering, vid planering av brunnsborrning och för att upplysa om utbredningsgraden av bergvärme.

Uppgifterna gäller främst bergborrade brunnar och utgörs av de uppgifter som brunnsborrare sedan 1976 enligt lag måste skicka in till SGU. Produkten innehåller även information om lagerföljder.

Data levereras under licensform CC4.0, läs mer i faktaruta. 

Beskrivning av Brunnar (pdf, nytt fönster)

Ladda hem data

Data laddar du ner med hjälp av nedanstående webbadress. Kopiera adressen och klistra in den i din webbläsare. Parenteserna byter du ut mot faktiska värden, baserat på de urval du vill göra. Urvalet baseras på län (se lista på länskoder i faktaruta "Tabell över länskoder") och leveransformat (csv eller json).

http://resource.sgu.se/oppnadata/data/grundvatten/brunnar/brunnar_lan{länskod}.[json,csv]

Exempel på hur du laddar hem data

Här visas ett exempel på hur du anger ett anrop för att ladda ner alla data för Uppsala län i CSV-format.

http://resource.sgu.se/oppnadata/data/grundvatten/brunnar/brunnar_lan03.csv

Håll dig uppdaterad om förändringar i data

Atomflöde för uppdateringar om  Brunnar (nytt fönster)