Berggrund, öppna data

Information om berggrunden används som underlag vid prospektering efter malmer, industriella mineral, kolväten och bergarter lämpliga för till exempel monumentsten eller som ballastmaterial för väg- och järnvägsbyggnad samt betong. Informationen är också ett viktigt underlag för planering av byggen och anläggningar, geotermisk energiutvinning och inom miljöområdet.

Kontakta oss

Dataformat och licensvillkor

Öppna data från SGU finns i formaten JSON, CSV, GeoPackage och i vissa fall som bildfiler.

Förkortningen JSON står för JavaScript Object Notation, och CSV brukar uttydas Character-Separated Values. Båda är kompakta, textbaserade format som används för att utbyta data.

GeoPackage är ett filbaserat databasformat anpassat för geografisk information.

CSV-filer kan du öppna i exempelvis Excel.

JSON-filer kan du öppna exempelvis i QGIS.

GeoPackage kan du öppna i exempelvis QGIS eller ArcGIS.

Våra data är nedladdningsbara via Atomflöden.

Läs om Creative Commons Noll, Public domain (nytt fönster)

Läs om Creative Commons 4.0 (nytt fönster)