Kartvisare och utsök av halter miljögifter

I denna kartvisare visas de provplatser där halter av metaller och organiska miljögifter har rapporterats in till datavärdskapet för miljögifter.

För utsök välj provplatser genom markering i kartan med hjälp av den fyrkantiga symbolen på höger sida i kartan eller genom att välja urvalskriterier i sökformuläret. En förhandsgranskning av urvalet visas nedanför kartan och kan laddas ner i csv-format.

Förhandsgranskningen utgör endast ett urval av kolumnerna i uttaget och data behöver därför laddas ned. För att öppna den nedladdade filen i rätt format behöver du öppna en ny tom arbetsbok i Excel. Därefter går du till Data, Från text/CSV. Välj din nedladdade fil och importera. Ändra filursprung till 65001: Unicode (UTF-8) och läs in.

Önskemål om manuella sammanställningar eller andra frågor mejlas till SGU:s kundtjänst. 

Följesedel uttag (nytt fönster) 

API-dokumentation för datavärdskap miljögifter

Visa sidan i vanlig bredd med meny

Kontakta oss via e-post miljogifter.datavardskap@sgu.se

Senast granskad 2022-06-15